SEX TELEFON

Tani sex telefon

Regulamin i polityka prywatności serwisu z usługami rozmów typu „sex telefon”. Postanowienia ogólne 1. Użytkownikiem Usługi Głosowej może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, uprawniona do używania telefonu w celu korzystania z Usługi. 2. W ramach Usługi Głosowej – rozmowy telefoniczne (IVR) zawarte są treści erotyczne. W związku tym Usługa ta przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, posiadających aktywną kartę SIM, chcących z własnej woli otrzymywać treści o charakterze erotycznym w ramach tejże Usługi. Odpowiednie ostrzeżenie zamieszczone jest w materiałach dotyczących Usługi. 3. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich podmiotów trzecich. 4. Ze względu na charakter Usługi Głosowej propozycje ewentualnych spotkań, wykonania czynności o charakterze seksualnym lub innym nie należ traktować jako rzeczywistej obietnicy ich realizacji. Zabronione też w Ramach Usługi Głosowej jest poruszanie tematów erotycznych powiązanych z przemocą, z małoletnimi bądź posługiwaniem się zwierzęciem, a także innych treści o charakterze bezprawnym. 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób (w tym Użytkowników Serwisu) wynikające z wykorzystywania Serwisu i zawartych w nim danych sprzecznie z celem działania Serwisu lub sprzecznie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Serwis obsługiwany jest przez Home Intelligent System, ul. Gostyńska 1/1, Wrocław. Serwis prowadzony przez Home Intelligent System stanowi dodatkowe świadczenie do usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie realizowanej przez operatorów telekomunikacyjnych na rzecz osób korzystających z Serwisu (tj. Użytkownik). Home Intelligent System nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług i nie pobiera z tego tytułu od Użytkowników żadnych opłat. Opłaty za korzystanie z Usługi Głosowej pobierane są wyłącznie przez operatorów telekomunikacyjnych jako dostawców usługi o podwyższonej opłacie. 7. Koszt połączenia telefonicznego na numery obsługujące Serwis jest zgodny z cennikiem danego operatora komórkowego i jest uzależniony od rodzaju numeracji, tj. dla numerów typu: Opłaty za minutę połączenia do numeru ze wskaźnikiem 708 Kosz netto (PLN) Koszt brutto (PLN) Maksymalny czas połączenia (minuty) 3,00                                         3,69                                                 30:00 Koszt netto (PLN) Koszt Brutto (PLN) za 1 sms z numerem 73908 3,00                                          3,69                                                  1 sms 8. Do wysokości opłat za połączenia realizowane w ramach Usługi nie mają zastosowania standardowe cenniki dostawców usług telekomunikacyjnych (np. sieć PLAY 0,29 PLN za min). 9. Operatorzy telefonii komórkowej odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Serwisu i nie ponoszą odpowiedzialności za treści oferowane w ramach Serwisu. 10. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu powinny być kierowane w formie elektronicznej na adres: kontakt@zarwij.pl. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawca reklamacji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w tej samej formie w jakiej złożył reklamację. Dane osobowe i polityka prywatności 1. Podanie przez Użytkownika Serwisu danych osobowych jest dobrowolne. 2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych przez ich administratora możliwe jest także wtedy, gdy jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów przez niego realizowanych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, przy czym za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych. 3. Informacje zawarte w logach systemowych wykorzystywane będą wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych o ruchu sieciowym, przy zachowaniu anonimowości poszczególnych logów. Informacje zawarte w logach podlegają udostępnieniu wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy, decyzji administracyjnej lub właściwego wyroku sądu. 4. Administratorem danych osobowych uczestników serwisu jest Administrator: Home Intelligent System, ul. Gostyńska 1/1, Wrocław, dane kontaktowe: adres e-mail kontakt@zarwij.pl 5. Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują: a) numer telefonu, b) dane osobowe wskazane w treści reklamacji: – imię i nazwisko – adres zamieszkania / adres korespondencyjny/ – adres email – inne dane wskazane przez nadawcę reklamacji. 6. Dane osobowe nie są używane do celów marketingowych a jedynie do realizacji zamówionej usługi i ew. reklamacji. 7. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem:kontakt@zarwij.pl

Tani Sex telefon – gorący serwis telefoniczny.

Wszystkie, te gorące kobiety rozmawiają przez swój prywatny  telefon komórkowy lub domowy, dlatego też mogą one z tobą przeżywać te niezapomniane fantazje erotyczne bez żadnego skrępowania.

To typowe amatorki, które uwielbiają świntuszyć przez gorącą linię. Niektóre z nich robią zdecydowanie więcej. Jeżeli marzysz o czymś ekscytującym, podniecającym lub bardzo ostrym i nie masz z kim tego przeżyć, to dzwoń do tych gorących dziewczyn. Dobra zabawa i zadowolenie gwarantowane.
Tutaj znajdziesz wszystko czego potrzebujesz i czego możesz zapragnąć, począwszy od łagodnego sex telefonu, skończywszy na  bardzo ostrej dominacji. Nie zwlekaj dłużej. Wybierz swoją dziewczynę i dzwoń!

Nienasycone samice czekają na Ciebie !!! Najtańsze Sex Linie w sieci!!! Dzwoń już teraz!!!

Portal Erotyczny

Sex Blog

Blogi Erotyczne

Minuta rozmowy na naszym gorącym telefonie kosztuje tylko  3 /3,69 z VAT/min. – bez żadnych dodatkowych ukrytych kosztów.

Zapraszamy do korzystania z naszych sex linii.